Aktuality

28. 4.

Seminář "Připravený předškolák"

Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem…

Seminář (beseda) je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáčka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem seminářem je poskytnout rodičům kvalifikované informace z oblasti následujících témat:

1. Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ?
2. Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat?
3. Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové. Dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.
4. Na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče?
5. Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy?

Společná akce pro učitele a rodiče mateřských škol.

Termín konání: 3. 6. 2017, 13.45 - 16.45 h
Místo: DDM Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8
Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (PPP Brno)
Závazné přihlášky posílejte do 22.5. 2017
Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz.

Pozvánka ke stažení zde.

25. 4.

Seminář "Syndrom CAN"

Zveme odbornou i laickou veřejnost na seminář o Syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Pojďte si poslechnou poutavý seminář, který bude přednášet paní PaedDr. PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. z Univerzity Palackého Olomouc.

Termín konání: 10. 5. 2017, 14.00 h
Místo: DDM Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8
Časová dotace: 90 minut
Cena: pro účastníky ZDARMA
Uzávěrka přihlášek: 5. 5. 2017
Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz.

Pozvánka ke stažení zde.

25. 4.

Sdílení dobré praxe mateřských škol

Jste učitel nebo ředitel MŠ? Nepropásněte možnost zájezdu do Mateřských škol v Brně. Akci pořádá MAS Mohelnicko ve spolupráci s Ekonomickým odborem, oddělením školství MěÚ Mohelnice.
Termín: 17. 5. 2017
Závazné přihlášky posílejte do 7.5. 2017
Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz.

Pozvánka ke stažení zde.

Projekt

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cíle

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity