Aktuality

3. 4.

Byla zveřejněna téměř finální verze aktualizace Strategického rámce k dubnu 2017. Prosíme všechny především o kontrolu svých projektových záměrů. Případné nesrovnalosti nám prosím zašlete ve formě připomínkového formuláře. Vše je ke stažení zde.

6. 3.

Byl zveřejněn postup pro aktualizaci Strategického rámce MAP, který si lze stáhnout v sekci Dokumenty > Tvorba strategického dokumentu > Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice. Aktualizace k dokumentu prosím zasílejte v podobě dle přiloženého návodu prostřednictvím emailu v návodu do 17. 03. 2017.

Projekt

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cíle

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity