Aktuality

20. 3.

Aktualizace Strategického rámce

Během února 2018 proběhla důležitá aktualizace Strategického rámce MAP, která pomohla identifikovat oblasti vyžadující potřebu investic v oblasti vzdělávání řešené v rámci přípravy MAP. V současnosti si můžete tento aktualizovaný Strategický rámec stáhnout ZDE. V případě doplnění a připomínek prosím kontaktujte realizační tým na emailu administrator(zavináč)mapmohelnicko.cz. Termín je do 3. 4. 2018.13. 3.

Jak komunikovat s lehkostí, efektivně a bez stresu

Cílová skupina: Učitelé a ředitele MŠ/ZŠ, školského zařízení
Lektor: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (trenér, psycholog, kouč)

Termín: 29. 3. 2018 od 8:30 do 13:00 h
Místo: ZŠ Loštice

Pozvánku naleznete ZDE.

Vzdělávací aktivita je realizovaná v souladu se stanovenou prioritou MAP 2 Inkluzivní vzdělávání, specifický cíl 2.4 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.Projekt

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cíle

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity