Aktuality

1. 6.

Vzdělávací akce: přednáška „připravený předškolák“

V sobotu 3.6. 2017 proběhla v odpoledních hodinách přednáška na téma „připravený předškolák“, kterou vedla specialistka z pedagogicko-psychologické poradny z Brna paní Mgr. Lenka Bínová. Přednášky se účastnili jak paní učitelky/ředitelky MŠ, tak i rodiče z našeho území ORP Mohelnice.

Cílem přednášky bylo poskytnout posluchačům kvalifikované informace z oblastí následujících témat:

1. Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ?
2. Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat?
3. Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové. Dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.
4. Na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče?
5. Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy?

Foto zde.

1. 6.

Jak naše paní učitelky čerpaly a sdílely inspiraci v Brně…

Celkem 40 učitelek mohelnických, zábřežských a šumperských školek vyjely 17. května na sdílení dobré praxe do 4 vybraných MŠ v Brně. Navštívily dvě fakultní školky Masarykovy univerzity, Sluníčko a Radost, soukromou bilingvální školku Mateřídouška a MŠ Pod Špilberkem.

Co se dozvěděly nového?
Paní učitelky načerpaly mnoho zajímavých inspirací, ať už v rámci prohlídky či v rozhovoru s paní ředitelkou vybrané školky.
Například nahlédly na nové přístupy v práci s dětmi a metodiku zvanou Zdravá škola – škola podporující zdraví. Její podstata je jednoduchá, jde o vytvoření zdravého prostředí v našich školách a výchova dětí ke zdravým životním návykům a zdraví podporujícímu chování. Autoři projektu chápou školu nejen jako místo pro vzdělávání, ale zároveň jako jedno z prostředí pro podporu zdraví a šíření myšlenek zdravého života.
Dalším zajímavým poznatkem byla diagnostika dětí v MŠ. Každé dítě učitelky diagnostikují a dle toho jej dále rozvíjejí, v jeho tempu, dle jeho individuálních potřeb. Individualizované předškolní vzdělávání je jednou z cest, jak můžou pedagogové rozvíjet osobnost dítěte v mateřské škole.

Ohlasy našich učitelek:
„Z akce jsem nadšená. Plno nápadů, které určitě využiji i v naší MŠ.“ (Dana Drlíková, MŠ Klopina)
„Viděla jsem kvalitní odbornou práci kolektivu, která je dobře promyšlená.“ (Marie Effenberger Rychlá, ZŠ a MŠ Rohle)
„Inspirativní byla práce s dětmi – činnosti v centrech.“(Ivona Pisková, MŠ Zahradní Zábřeh)
„Zaujal mne vstřícný a klidný duch školy, děti působily klidně a zaujatě.“ (M. Rollerová, MŠ Pohádka Zábřeh)
„Viděla jsem spoustu nápadů – z tvořivé dílny, ze strany plánování, organizace a způsobů komunikace.“ (J. Zouharová, MŠ Libina)

Výjezd byl součástí projektu MAP ORP Mohelnice.

Foto zde.

28. 4.

Seminář "Připravený předškolák"

Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem…

Seminář (beseda) je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího prvňáčka nebo dítě s odloženou školní docházkou. Cílem seminářem je poskytnout rodičům kvalifikované informace z oblasti následujících témat:

1. Jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ?
2. Jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat?
3. Nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové. Dopřejme sobě i dítěti čas, nechtějme vše hned.
4. Na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro něho samotného, ale i pro rodiče?
5. Jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy?

Společná akce pro učitele a rodiče mateřských škol.

Termín konání: 3. 6. 2017, 13.45 - 16.45 h
Místo: DDM Magnet Mohelnice, Spartakiádní 8
Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (PPP Brno)
Závazné přihlášky posílejte do 22.5. 2017
Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz.

Pozvánka ke stažení zde.

Projekt

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cíle

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity