Aktuality

22. 11.

Čtenářská kampaň - vyhledáváme nové čtenáře

Termín: prosinec 2017 až únor 2018

Podrobnější informace ke kampani naleznete ZDE.

Přihláška ZDE.22. 11.

LEGO workshop

Termín: 30. 11. 2017

Řešíte ve škole formy technického vzdělávání? Potřebujete podporu a chcete navázat spolupráci? Hledáte cestu, jak začít?

Pozvánku naleznete ZDE

22. 11.

Řešení výchovných problémů, základní sociální potřeby současných dětí

Pozvánku na obě akce naleznete ZDE

Lektor: PhDr. Jan Svoboda
Termín pro MŠ: 20. 11. 2017 od 17:00 do 19:00 hod
Termín pro ZŠ: 4. 12. 2017 od 17:00 do 19:00 hod
Místo konání: sál ZUŠ Zábřeh, Školská

Cílová skupina: učitelé a ředitele MŠ/ZŠ, školského zařízení, rodiče dětí a žáků z území ORP Mohelnice.
Každý z účastníků obdrží potvrzení o účasti na semináři.
V případě zájmu je nutné se předem přihlásit. Přihlášku posílejte ve formě: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, kvůli vystavení potvrzení o účasti.
Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, fialova@masmohelnicko.cz, tel: 775 882 860.
Uzávěrka přihlášek: 13. 11. 2017

Projekt

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Cíle

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity