Řídící struktura

Jiří Kvíčala, DiS.
Předseda MAS Mohelnicko
Mgr. Eva Bergová
Zástupce za Olomoucký kraj, ředitelka školy
Jana Kubíčková
Zástupce zřizovatelů škol na území ORP Mohelnice, místostarostka, zástupce ITI nebo IPRU
Bc. Jiří  Navrátil
Město Mohelnice - oddělení školství
Mgr. Jitka Macháčková
Zástupce mikroregionů MAP, manažerka
Mgr. et Mgr. Jana Rozsypalová
Zástupce rodičů, kteří jsou doporučení školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče na území ORP Mohelnice
Bc. David Mišo, DiS.
Zástupce za KAP, finanční manažer projektu KAP
Bc. Šárka Havelková Seifertová
Zástupce zřizovatelů škol na území ORP Mohelnice, starostka
Ing. Jana Vachutková
Zástupce zřizovatelů škol na území ORP Mohelnice, starostka
Jana Pospíšilová
Vedení škol, výborní učitelé na území ORP Mohelnice, ředitelka školy
Iveta Pelikánová
Vedení škol, výborní učitelé na území ORP Mohelnice, ředitel školy
Mgr. Ing. Miroslav Hloušek
Vedení škol, výborní učitelé na území ORP Mohelnice, ředitelka školy
Mgr. Marcela Vlasáková
Vedení škol, výborní učitelé na území ORP Mohelnice, ředitelka školy
Mgr. Dagmar Tkáčová
Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin) na území ORP Mohelnice
Jana Filipková
Zástupce základních uměleckých škol na území ORP Mohelnice
Ing. Irena Šinclová
Zástupce rodičů, kteří jsou doporučení školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče na území ORP Mohelnice
Bc. Petr Kolář
Zástupce ITI nebo IPRU, tématický koordinátor ITI
Mgr. Pavel Grünwald
Zástupce rodičů, kteří jsou doporučení školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče na území ORP Mohelnice
Mgr. Lubomír Faltus
Ředitel ZŠ Loštice
Bc. Lenka Vlasová
Vedoucí Minitýmu Základní školy - humanitní
Mgr. Hana Indrstová
Minitým Základní školy - humanitní
Mgr. Pavla Šubrtová
Minitým Základní školy - humanitní
Bc. Jiří Navrátil
Minitým Základní školy - humanitní
Mgr. Michaela Hlavinková
Minitým Základní školy - humanitní
Mgr. Dagmar Tkáčová
Minitým Základní školy - humanitní
Bc. Lenka Vlasová
Vedoucí Minitýmu Základní školy - technické
Mgr. Lenka Dokoupilová
Minitým Základní školy - technické
Mgr. Šárka Lolková
Minitým Základní školy - technické
Mgr. Karla Theimrová
Minitým Základní školy - technické
Mgr. Marcela Vlasáková
Minitým Základní školy - technické
Mgr. Pavel Grünwald
Minitým Základní školy - technické
Mgr. Dagmar Tkáčová
Minitým Základní školy - technické
Mgr. Kateřina Fialová
Vedoucí Minitýmu Mateřské školy
Ing. Jana Vachutková
Minitým Mateřské školy
Monika Kukrlová
Minitým Mateřské školy
Květoslav Kobzová
Minitým Mateřské školy
Mgr. Jana Rozsypalová
Minitým Mateřské školy
Mrg. Dagmar Tkáčová
Minitým Mateřské školy
Mgr. Kateřina Fialová
Vedoucí Minitýmu Inkluze
Mgr. Michaela Petruš
Minitým Inkluze
Mgr. Šárka Lolková
Minitým Inkluze
Mgr. Michaela Hlavinková
Minitým Inkluze
Mgr. Dagmar Tkáčová
Minitým Inkluze
Ing. Aleš Calábek, MBA
Hlavní manažer MAP
Ing. Dušan Röder
Finanční manažer MAP
Ing. Aleš Calábek, MBA
Zpracovatel a koordinátor tvorby MAP
Mgr. Ondřej Gardlo
Administrátor, ICT, publicita
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Odborný garant MAP
Jiří Kvíčala, DiS.
Odborný konzultant
Bc. Lenka Vlasová
Vedoucí minitýmu 1, manažerka MAS
Mgr. Kateřina Fialová
Vedoucí minitýmu 2 - 3, manažerka MAS